BD Brno Šafaříkova

2022-  realizace
autor: ing. arch. Martin Špiller, ing. Stanislav MikešRealizace projektu malého bytového domu na ulici Šafaříkova. Bytový dům oproti původnímu návrhu byl upraven  a nebyla  realizována střešní nástavba, což vyplynulo z poměrně komplikovaného povolování stavby počínající v roce 2015. Stavba bytového domu je umístěna na úzké parcele při poměrně úzké a sklonité ulici Šafaříkova, což bylo limitující zejména k dopravnímu napojení stavby a oslunění bytových jednotek. Parkování v bytovém domě je řešeno vzhledem ke stísněným požadavkům pomocí parkovacích zakladačů.