Bytový dům Komín

Studie bytového domu o šesti bytových jednotkách, který navazuje na stávající zástavbu.