AS Club Brno

autoři architektonického řešení: ing.arch. Libor Vlček a ing.arch. Vladimír Srp

Stavba šachového klubu s ubytováním byla autory řešena ve fázi realizačního projektu a vlastní výstavby, kdy investor po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení narazil na dva základní problémy. Těmito problémy bylo velmi špatné podloží s nízkou únosností a s tím spojené vysoké nároky na financování stavby. Proto jsme se rozhodli investorovi navrhnout řešit jako dřevostavbu. Řešení dřevostavby přineslo zlevnění celé stavby z důvodu celkového odlehčení a možnosti plošného založení stavby na štěrkových polštářích. Další úskalí vyvstalo v podobě požadavků na akustiku a požární ochranu. Nakonec se mnohdy protichůdné požadavky podařilo vyřešit a výsledkem je moderní dřevostavba s nízkými provozními náklady, která v sobě skrývá velký sál pro společenské akce a dvě podlaží pokojů hotelového typu v klidné lokalitě Brna v blízkosti řeky Svratky.