Kaple

Koncept návrhu malé kapličky do pohraniční obce na severu Moravy