Vinařsko turistický areál Přítluky

Rekonstrukce stávajících objektů vinařské výroby, které byly vlivem dlouhodobě zanedbané údržby ve špatném technickém stavu. Hlavní objekt však skýtal překvapení v podobě objevených bočních sklepů, které po odstranění stoletých nánosů přinesly cenné prostory s geniem loci.

Objekt stodoly (dnes Vinný šenk) musel být odstraněn a nahrazen novu stavbou. Pro obě stavby, které slouží zejména vinařské turistice, byly použity pro vinařství typické materiály jako dřevo a lícové cihelné zdivo v kombinaci s omítanými plochami. Snahou autorů bylo vytvořit příjemné místo s rodinnou atmosférou, kam rádi zavítají turisté při toulkách mezi vinicemi jižní Moravy a kde mohou strávit příjemný večer se sklenkou vína u praskajících polen v krbu degustačního sklepa.

www.vinarstvipritluky.cz