rodinný dům Unkovice

2018 studie , projekt pro stavební povolení , příprava realizace

autor: ing. Stanislav Mikeš, ing. arch Marin Špiller

Architektonické řešení rodinného domu vychází z místních podmínek (záplavové území) při zohlednění požadavků stavebníka. Architektura objektu je odpovídá  venkovskému bydlení a využívá přírodních materiálů, které se propisují do exteriéru i interiéru stavby. Dům je navržen  na obdélníkovém  půdorysu s minimalistickou dispozicí s podélnou osou orientovanou kolmo k místní komunikaci. Hmota stavby je kompaktní, celý objem stavby se sedlovou střechou je umístěn mezi dvě štítové stěny.