RD Rosice Brněnská

2020- studie, projekt pro stavební povolení, příprava realizace

autor: ing. Stanislav Mikeš, ing. arch Martin Špiller, ing. Jana Barnetová

Stavební úpravy stávajícího domu  v Rosicích u Brna, jejichž cílem byla zásadní modernizace domu  a výrazné snížení energetických nároků stavby ze 60-tých let 20. stol.  Architektonicko- konstrukční řešení mí ambici využívat přírodních materiálů jak pro izolační materiály, tak i pro prvky v interiéru i exteriéru stavby