SLUŽBY A PORADENSTVÍ

Koupě nemovitosti


Naše kancelář Vám nabízí poradenství při koupi nemovitosti. Uvědomte si, že při koupi domu, bytu či pozemku často činíte rozhodnutí na celý život. Toto rozhodnutí spočívá, v jakém prostředí budete žít a zdali finanční prostředky, které jste investovali do koupě Vaší vysněné nemovitosti,  nebudou stejné jako finanční prostředky, které budete muset vydat za případné opravy či úpravy nemovitosti tj. domu nebo za náklady z nevhodně koupeného pozemku. Mnohdy se stává, že nemovitost bývá připravena na prodej se snahou o co nejvyšší prodejní cenu.

 

Naše kancelář pro Vás nabízí


- prohlídku stavebně technického stavu nemovitosti a vyhodnocení případných rizik

- vyhodnocení nákladů na případnou rekonstrukci a úpravy nemovitosti

- vyhodnocení  využití případných dotačních titulů na opravu nemovitosti

- vyhodnocení  rizikovosti Vaší nemovitosti  ve vztahu k územnímu plánu

- návrh možného dalšího využití nemovitosti vč. následné projekční činnosti a zajištění  povolení stavby

 

Přejímka stavebních prací


Opravujete dům či byt a nevíte, zdali vynaložené náklady  odpovídají provedené práci a jak kvalitně je provedená práce? Obraťte se na nás a provedeme pro Vás vyhodnocení rozsahu a kvality provedených prací a porovnání ceny dle standardních cen dle RTS.

Cenou za tyto služby je 600 Kč/h při prohlídce nemovitosti + doprava 6 Kč/ km. ( Cena je uvedena bez DPH )