Slide background

PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ

PROJEKTY BYTOVÝCH DOMŮ

OBČANSKÁ VYBAVENOST

NÁVRHY INTERIÉRŮ

VEDENÍ A DOZOROVÁNÍ STAVEB

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Slide background
Slide background
Slide background
MSMPROJEKT je architektonická a projekční kancelář, která nabízí své služby při realizaci Vašeho záměru jako je zpracování územně plánovací dokumentace, architektonických návrhů, studií stavebních záměrů, projektové a realizační dokumentace, pasportů a zaměření rodinných, bytových domů a staveb občanské vybavenosti. Dále nabízíme zajištění inženýrské činnosti (jednání s dotčenými orgány a zajištění potřebných povolení) a dozorování staveb. Naším cílem je spokojený klient.

MOTTO: NESTAČÍ, ŽE JSOU VĚCI KRÁSNÉ. MUSÍ BÝT TAKÉ FUNČNÍ.

O NÁS

V našich projektech  se pokoušíme o jednoduchost a nekomplikovanou funkčnost tak, aby naše návrhy naplňovaly heslo našeho motta. Snažíme se hledět dále do budoucnosti s ohledem na život stavby a jejich uživatelů. Stavba má být trvalou hodnotou přetrvávající minimálně jednu generaci uživatelů. V našich návrzích se často objevují přírodní materiály jako je dřevo kámen, hlína tak, aby po ukončení životnosti domu nebyla zanechána pro další generace hromada nebezpečného odpadu. To neznamená, že se bojíme i nových technologií. Naše návrhy se snažíme dělat tak, aby co nejhladčeji prošly i nelehkou legislativní procedurou.

CÍL

Našim cílem je oboustranná spokojenost při společném úsilí v konečné realizaci klientových záměrů, protože v konečném důsledku je spokojený klient spokojeným uživatelem realizovaného záměru.

CENY PRACÍ


PORADENSTVÍ A STAVEBNÍ DOZOR

Cenou za tyto služby je 600 Kč/h při prohlídce nemovitosti + doprava 6 Kč/ km.

PROJEKČNÍ PRÁCE

Ceny projekčních prací jsou vždy stanovovány individuálně dle požadavků klienta na specifičnost rozsah a podrobnost projektu.
Orientačně lze cenu projektu rodinného domu určit ze vztahu součtu ploch všech podlaží stavby.

Studie 150Kč/m2
Projekt pro územní řízení 200 Kč/m2
Projekt pro stavební povolení 400 Kč/m2
Projekt pro realizaci stavby 500 Kč/m2
V případě jednostupňové dokumentace
(Projekt pro stavební povolení a realizaci)
750 Kč/m2

 

( Ceny jsou uvedeny bez DPH )

 


KONTAKT

Návrhy staveb, inž. činnost, urbanismus
autorizovaný architekt, ČKA 2971

Ing.arch. Martin Špiller
tel.: 776 193 871
e-mail: m.spiller@email.cz
Březolupy 495, Březolupy 687 13

Návrhy staveb, inž. činnost, realizace
autorizovaný inženýr, ČKAIT 1004788

Ing. Stanislav Mikeš
tel.: 776 204 037
e-mail: st.mikes@post.cz
Lipová 1332, 665 01 Rosice

3D Vizualizace

Roman Kučera, M.A., dipl.um.
tel.: 723 495 509
e-mail: rizo@rizo.cz