Old car café- veterán klub Babice
2019 studie projektová dokumentace, v současné době příprava realizace stavby

autor. ing. Stanislav Mikeš, ing. arch.  Martin Špiller
Old car café je polyfunkční objekt , který se nalézá  na návsi obce Babice u Rosic. Jedná se o změnu stávajících hospodářských staveb, kterým  je přisouzeno nové využití. zejména to bude výstavní prostor pro soukromou sbírku automobilových veteránů, kavárna pro širokou veřejnost a bydlení správce a příležitostné ubytování. Po architektonické stránce stavba respektuje původní materiály a tvarosloví. Stavba je podle funkčního využití rozdělena do tří částí, výstavní prostor, dům správce ve  dvoře a objekt kavárny.