RD Štěpánovice

2019 studie , projekt pro stavební povolení , v současné době probíhá realizace

autor: ing. Stanislav Mikeš, ing. arch Marin Špiller

Architektonické řešení rodinného domu vychází z místních podmínek (záplavové území) při zohlednění požadavků stavebníka. Architektura objektu je odpovídá požadavku investora na venkovské bydlení velké rodiny a využívá přírodních materiálů, které se propisují do exteriéru i interiéru stavby. Dům je navržen  na obdélníkovém  půdorysu . Hlavní hmota stavby je zalemována terasou a garáží s navazujícím garážovým stáním.