Rodinný dům Tetčice

2019- studie, projekt pro stavební povolení, 

autor: ing. Stanislav Mikeš, ing. arch Martin Špiller

Moderní stavba rodinného domu  na okraji obce Tetčice. Rodinný  dům je osazen do mírně svažitého terénu veliké zahrady, který je limitován záplavovým územím říčky Bobravy, které protéká jižním okrajem pozemku stavby. Stavba je navržena jako přízemní hmota, zastřešená zelenou střechou, která umožní splynutí stavby s okolním terénem. Dispozičně je stavba rozdělena do dvou křídel s klidovou a společenskou částí na, kterou navazuje hmota garáže. Svou koncepcí a orientací stavba respektuje současné požadavky na udržitelný rozvoj nízkou energetickou náročnost a hospodaření s dešťovými vodami. Po materiálové stránce je stavba postavena převážně na přírodních materiálech, kámen dřevo omítané zdivo, propisující se jak v interiéru tak i exteriéru stavby.