Relaxačně meditační centrum Jundrov

2020 studie , projekt pro stavební povolení 

autor: ing. Stanislav Mikeš, ing. arch Marin Špiller

Navrhovaná stavba relaxačně meditačního centra je samostatně stojící dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech cca 12,4 x 6,8 m s pultovou střechou a částečně plochou střechou s pochozí terasou. Hlavní vstup do objektu je orientován z podélné boční jihozápadní strany objektu. Architektonické řešení objektu reaguje na stavbu šachového klubu při využití soudobých architektonických vyjadřovacích principů a principů soudobého stavitelství. Fasáda domu je navržena jako bílá, šedým soklem a  v kombinaci s dřevěným obkladem.   Pultová střecha je řešena jako zelená s netřesky a rozchodníky.