Rodinné domy Okrouhlická

2020- studie, projekt pro stavební povolení, příprava realizace

autor: ing. Stanislav Mikeš, ing. arch Martin Špiller, ing. Jana Barnetová

Požadavkem stavebníka bylo vytvořit 3 rodinné domy , tak aby každý dům obsahoval 2 samostatné bytové jednotky. Jako nejvhodnější se v daném místě jeví vytvoření řadové zástavby 3 objektů rodinných domů reagujícím na konfiguraci terénu. Domy jsou vůči sobě výškově rozdílně osazeny.  Stejně tak reaguje vlastní podlažnost vlastního rodinného domu, který má jednotlivá podlaží v úrovni ulice a zahrady mezi sebou posunuty o polovinu patra. Jednotlivé rodinné domy jsou řešeny obdobně pouze s drobnými rozměrovými rozdíly. Dispoziční, materiálové a konstrukční řešení je identické. Bytové jednotky jsou identické a vůči sobě zrcadlově orientované. Stavba rodinného domu je dvoupodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou s vybíhající hmotou pokoje do uličního prostoru. Tato hmota zároveň vytváří závětří. Z důvodu změkčení uliční fasády a přizpůsobení okolnímu charakteru zástavby je navrženo zešikmení uliční štítové stěny.