Základní škola Horní Planá

2018 studie

autor ing. Stanislav Mikeš, ing. arch. Martin Špiller

Studie přístavby stávající školy v areálu bývalé Schwarzenberské hájovny.

Požadavkem investora je vytvořit novou školní kuchyni s jídelnou, 3-mi třídami 1. stupně základní školy, 1 třídou školní družiny vč. odpovídajícího zázemí. Celý tento provoz bezbariérově propojit se stávajícím provozem školy. Vzhledem k tomu, že nebude možné využít stávající objekt školní kuchyně tento bude odstraněn. V jeho stopě bude postavena nová přístavba, která bude rozšířena severovýchodním směrem. Hmotové řešení vychází a navazuje na okolní stavby areálu školy např. výškovým uspořádáním hřebenů střechy a ctí princip uzavřeného dvorce. Přístavba bude částečně podsklepená dvoupodlažní budova s podélným nepravidelným půdorysem
zakončená sedlovou střechou s rozdílnými výškami hřebene. Přístavba bude napojena na stávající část školy propojovacím krčkem a to v úrovni 1.np školy. Nový propojovací krček bude sloužit jako hlavní vstup pro děti do šaten umístěných ve stávajícím suterénu školy. Děti, které budou navštěvovat nové učebny 1.stupně budou mít samostatný vstup. Nová jídelna bude nově propojena krčkem se stávajícím objektem školy tak, aby byl zajištěn čistý přístup dětí do školní jídelny a družiny.
Dispoziční řešení přístavby je následující. V suterénu se nachází technické místnosti sklad. V 1. NP se nachází vstupní prostory, chodby, šatny, wc, úklidová místnost, jídelna, kuchyně se zázemím a sklady. Ve 2. NP se nachází učebny, wc, úklidová místnost, sborovna, sklady a třída družiny. Všechna podlaží jsou propojena schodištěm a výtahem.
Architektonické ztvárnění přístavby je inspirováno a vychází z materiálového řešení stávajících objektů a je navrženo tak, aby co nejvíce zapadlo do stávajícího prostoru dvorce a využilo jeho potenciál. Jídelna a učebny jsou situovány do vnitřního dvora areálu školy, který může vytvořit harmonický prostor pro žáky a tyto mezi sebou vzájemně propojit a podpořit. Fasáda bude tvořena obkladem z cihelných pásků vč. obložení skeletu. V úrovni 1.NP bude výplň polí skeletu proveden z kamenného obkladu z plekenštejnské žuly. Výplň ploch v úrovni 2. NP bude provedena z dřevěného modřínového obkladu. Výplně fasádních otvorů budou z dřevěných europrofilů opatřených
lazurou v barvě použité na stávajících hospodářských budovách. Jako střešní krytina je navržena keramická taška.