rekreační objekt Nebovidy

2018 studie, projekt pro stavební povolení

autor: ing. Stanislav Mikeš, ing. arch. Martin Špiller

Architektonické řešení rekreační chaty vychází z místních podmínek při zohlednění požadavků stavebníka. Objekt má podélný nepravidelný tvar s podélnou osou orientovanou po vrstevnici svahu a rovnoběžně s místní účelovou komunikacÍ. Hmota stavby je zakomponována do svahu tak, že terén plynule přechází do střešního pláště a fasáda se uplatňuje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pro rekreaci a relaxaci v interiéru jsou uplatněny v maximálně možné míře výhledy do krajiny.

Fasáda objektu bude omítaná bílá doplněná dřevěným obkladem z modřínových desek. Okna, vstupní dveře budou hliníkové v barvě tmavě šedé.