RD Moravany


2022- studie
autor: ing. Stanislav Mikeš, ing. arch Martin ŠpillerStavební úpravy stávajícího domu  v Moravanech Brna, jejichž cílem bylo provedení nástavby nové bytové jednotky  a výrazné snížení energetických nároků stavby ze 60-tých let 20. stol.  Nástavba je domu je řešena jako dřevostavba se zelenou střechou na omítané podnoži původního domu. Z důvodu potřeby optického snížení stavby je nástaba obložena horizontáním dřevěným obkladem mezi římsou ukončující podnož a římsou zelené střechy.