RD Vlkov

2020- studie, projekt pro stavební povolení, příprava realizace
autor: ing. Stanislav Mikeš, ing. arch Michaela Sýkorová
 

Stavební úpravy stávajícího domu  v obci Vlkov, jejichž cílem byla zásadní modernizace domu  a výrazné snížení energetických nároků stavby ze 30-tých let 20. stol.  Architektonicko- konstrukční řešení má ambici využívat přírodních materiálů v interiéru i exteriéru stavby a zároveň zachovat původní venkovské tvarosloví.